Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 91
Năm 2020 : 2.619
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch - chiến lược phát triển giáo dục 2012-2017

Kế hoạch - chiến lược phát triển giáo dục 2012-2017 của trường THCS Vũ Vân

PHÒNG GD&ĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG THCS VŨ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:....../KH-THCS                                          Vũ Vân,  ngày 15  tháng 08  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS VŨ VÂN

GIAI ĐOẠN 2012-2017, TẦM NHÌN 2020

 

TỔNG QUAN

- Trường phổ thông cơ sở, tiền thân của trường THCS Vũ Vân ngày nay được thành lập năm 1967. Đến năm 1975 được sát nhập với trường cấp I lấy tên là trường phổ thông cơ sở Vũ Vân. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đến năm 1994 khi tách riêng cấp I, cấp II trường được mang tên trường THCS Vũ Vân.

- Chức năng nhiệm vụ của đơn vị: Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT. Quản lí nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường và quản lí học sinh theo quy định của Bộ GD & ĐT; Thực hiện phổ cập giáo dục THCS trong phạm vi cộng đồng. Huy động, quản lí, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục; Quản lí, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội, các hoạt động của địa phương; Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền. Trường THCS Vũ Vân chủ động đề xuất kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục là thể hiện trách nhiệm với cha mẹ học sinh, học sinh và sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo trước yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đất nước.

- Kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2012- 2017, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng trường và hoạt động của ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Vũ Vân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông và nghi quyết của đại hội Đảng bộ xã Vũ Vân nhiệm kỳ 2010-2015 : “Phát triển mạnh về kinh tế gắn liền với tiến bộ về văn hóa xã hội…phấn đấu trường THCS đạt chuẩn Quốc gia năm 2015”để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay là đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng .

           I. NHỮNG THÀNH TỰU

       Bốn mươi lăm năm qua từ 1967 dến nay các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Vũ Vân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn và cùng nhau xây dựng, phát triển nhà trường về mọi mặt. Chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn vững mạnh và luôn là mái ấm cho CBGV công đoàn viên. Chi đoàn luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong trong mọi công tác. Liên Đội nhiều năm tiên tiến và xuất sắc. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh có hiệu quả. Trường luôn đạt danh hiệu tiên tiến, hai năm gần đây đều được Phòng giáo dục và đạo tạo Vũ Thư ghi nhận, được Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình khen đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

        Từ một ngôi trường với 4 phòng học tường đất, mái lá đơn sơ đến nay đã có khối phòng học 2 tầng 10 phòng khá khang trang, sạch đẹp; Trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ và hiện đại. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 46.15%. Nhiều giáo viên giỏi, tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình vì học sinh thân yêu. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt LĐTT, CSTĐ, GVDG cấp tỉnh, huyện. Nhà trường đã góp phần đào tạo được nhiều thế hệ học sinh làm vẻ vang cho quê hương, đất nước. Nhiều học sinh có thành tích cao trong học tập, văn nghệ, thể dục thể thao:  Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, sống, chiến đấu, lao động, sáng tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần cho đất nước.  

II. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

1. Điểm mạnh :

Đội ngũ cán bộ giáo viên,nhân viên nhà trường: 26 trong đó BGH : 2; Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 23, tương đối đủ các bộ môn; Nhân viên : 1 (kế toán); không có nhân viên thiết bị thí nghiêm, thư viện, y tế học đường.

- Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 12/26 = 46.15%;  Đảng viên 9/26 chiếm tỷ lệ 34.6%. Chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh; Chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi các cấp 11/26, tỷ lệ 42.31%. Độ tuổi bình quân của giáo viên là 39 tuổi.

-  Đội ngũ giáo viên, nhân viên đa số có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, tâm huyết trách nhiệm luôn có ý thức tự học tự rèn để khẳng định mình.

- BGH: nhiệt tình, có trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo

 sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, được sự tin tưởng, tín nhiệm của cán bộ giáo viên nhà trường, nhân dân địa phương và lãnh đạo các cấp.

- Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn đội luôn đoàn kết thống nhất, phối hợp tích cực trong mọi công việc chung.

* Học sinh: Tổng số 289 chia 9 lớp

- Chất lượng năm học 2011 - 2012:

+ Xếp loại hạnh kiểm: Khá+ Tốt 97.37 % , Trung bình 2.63 % ,  yếu 0%

+ Xếp loại học lực: Giỏi  13.16 %; Khá 40.79%; Trung bình 39.47 % ;  Yếu 6.58%

+ Thi học sinh giỏi cấp huyện đạt 28 giải, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 1 giải. Xếp chung thứ 12/30 trường trong Huyện.

Cơ sở vật chất nhà trường:

+ Tổng diện tích trường là: 4424 m2,  Bình quân khoảng 15.31 m2/học sinh.

+ Phòng học : 9

+ Phòng bộ môn : 5

+ Phòng tin :01(54m2) với 18 máy đã được kết nối Internet

+ Phòng thư viện : 01 với hơn 2500 cuốn sách

         Cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay tuy nhiên chưa đồng bộ ( bàn ghế học sinh, thiết bị dạy học, phòng chức năng phục vụ giáo dục còn thiếu).

-  Các phòng học đủ điều kiện học một ca.

*  Thành tích chính : Liên tục nhiều năm đạt trường tiên tiến. Là đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn và đã có những năm vươn lên trong tốp 10 của Huyện về chất lượng; Đơn vị sáng tạo, đi đầu trong nhiều hoạt động nhất là hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp học sinh nghèo và làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.....

2.  Điểm hạn chế :

- Đặc thù địa bàn xã thuần nông-xa trung tâm, kinh tế chậm phát triển; Trình độ dân trí chưa cao. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên chưa đồng bộ về cơ cấu. Một số giáo viên do tuổi

cao nên việc tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại còn gặp nhiều khó khăn, cán bộ thư viện thiết bị không được đào tạo đúng ngạch bậc (giáo viên kiêm nghiệm) nên khó đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và hoạt động của nhà trường. Có nhiều giáo viên đau yếu trong năm gần đây. Lượng nữ giáo viên trong thời kỳ con nhỏ nhiều nên chưa thực sự đầu tư, phấn đấu trong chuyên môn.

- Yêu cầu về chất lượng giáo dục ngày càng cao đặc biệt là giáo dục bồi dưỡng kỹ năng sống, nhân cách công dân đòi hỏi đội ngũ CBGV phải phấn đấu, cố gắng không ngừng.

- Học sinh: Số học sinh có kết quả học tập trung bình và yếu còn nhiều. Bộ phận HS con chài, một số học sinh có hoàn cảnh gia đình éo le, bố mẹ li hôn hoặc đi  làm ăn xa, sống với ông, bà nên thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình.

- Cơ sở vật chất: Nhiều hạng mục công trình của trường còn thiếu hoặc xuống cấp phải tu sửa nhiều; Chưa có các phòng học bộ môn độc lập; Phòng làm việc của giáo viên, tổ chuyên môn còn thiếu; Chưa xây dựng được nhà đa năng...Trang thiết bị dạy học còn thiếu và xuống cấp.

3. Thời cơ:

- Đội ngũ giáo viên được đào tạo cơ bản, một số có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt đã từng đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao trong nhân dân ngày một tăng, nên sự quan tâm đến giáo dục của đa số phụ huynh ngày một tích cực hơn.

Đảng ủy, UBND xã Vũ Vân và Phòng GD&ĐT luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát; các ban ngành luôn động viên  giúp đỡ, tạo điều kiện cho các  hoạt động  của nhà trường đạt hiệu quả.

-  Được hầu hết phụ huynh, Nhân dân xã Vũ Vân tin tưởng, tín nhiệm gắn bó và hết lòng ủng hộ nhà trường.

- Cơ chế chính sách và thể chế quản lý giáo dục đã có sự thay đổi, nghị định 43-TTg về tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm đã giúp các nhà trường tự chủ trong công tác.

4. Các thách thức:

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Chất lưọng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, nắm vững nguyên tắc đổi mới PPDH, cách thức hướng dẫn học sinh lựa chọn PPHT, biết tiếp nhận những thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét của HS về PPDH.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh theo chỉ thị 71/2013/CT-BGDĐT

- Thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục theo thông tư 09/2014/TT-BGDĐT

- Trình độ CNTT và các yêu cầu về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Đổi mới PPDH và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, trong dạy và học

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng thêm khối phòng học bộ môn, phòng làm việc cho CBGV theo hướng trường chuẩn để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

III. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Sứ mạng Tạo môi trường tốt nhất cho các học sinh phát triển toàn diện để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước

2. Tầm nhìn : Đến hết năm 2017 là một trong những trường đảm bảo các hệ điều kiện CSVC, môi trường, chất lượng giáo dục tốt, được phụ huynh tin cậy và học sinh yên tâm để học tập và rèn luyện. Nơi mà giáo viên và học sinh đều khát khao học tập và công hiến để khẳng định mình.

3. Hệ thống các giá trị cơ bản của nhà trường

- Tinh thần trách nhiệm                           

- Tính đoàn kết

- Tính trung thực                                    

- Tính sáng tạo

- Lòng tự trọng

- Lòng nhân ái.

- Sự hợp tác.                                      

- Khát vọng vươn lên

IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

1.     Các mục tiêu tổng quát:

1.1- Mục tiêu ngắn hạn (Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

- Đến hết năm 2013, Trường THCS Vũ Vân cơ bản duy trì chất lượng giáo dục toàn diện; Cải tạo và nâng cấp một số hạng mục công trình theo hướng chuẩn Quốc gia và được biết đến là một trường THCS có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.

2.1- Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu):

- Đến hết năm 2015, trường THCS Vũ Vân phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia .

3.1- Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu):

- Đến năm 2020, trường THCS Vũ Vân hoàn thiện mọi hệ điều kiện trường chuẩn; Có chất lượng giáo dục ổn định và nằm trong tốp khá tốt của Huyện Vũ Thư .

2. Các mục tiêu cụ thể :

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Trình độ: Phấn đấu đến 2017: 70% giáo viên có trình độ đại học.

- 100% CBGV, nhân viên được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định; Xếp loại công chức, viên chức hàng năm đạt khá trở lên; Có 50% CBGV phấn đấu đạt CSTĐ, GVDG các cấp.

- Từ nay đến 2015: 100% cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hiện đại phục vụ công tác quản lý, dạy học.

2.2. Học sinh :

- Quy mô :

+ Từ nay đến 2017 duy trì 9 lớp với 280- 290 học sinh, bình quân 31-32 HS/lớp.

- Chất lượng học tập :

+ Từ năm học 2012 ­- 2014 phấn đấu học lực giỏi 12- 15%, học lực khá 35-50%, học lực yếu dưới 5%. Trên 99% HS đủ điều kiện lên lớp, tốt nghiệp; Tỷ lệ HS thi vào THPT và học lên đạt trên 80-90%.

 Thi học sinh giỏi cấp huyện phấn đấu đạt 25- 30 giải, cấp tỉnh 2-3 giải .

- Chất lượng đạo đức kỹ năng sống :

+ Chất lượng đạo đức khá, tốt đạt trên 97% trở lên, trung bình dưới 3%

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản: kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống tai nạn….

2.3. Cơ sở vật chất

- Phòng học, phòng bộ môn, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, riêng phòng học bộ môn phấn đấu đủ tiêu chuẩn theo quyết định số 37/2013/

QĐ-BGDĐT ban hành ngày 16/7/2013.

- Phòng học, phòng bộ môn, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp.

- Trang thiết bị nội thất của phòng học bộ môn là loại chuyên dùng đáp ứng được yêu cầu đặc thù của bộ môn.

- Có nhà đa năng tối thiểu đạt 200m2 được trang bị theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm " xanh- sạch- đẹp".

Phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia  năm 2015.

3. Phương châm hành động: " Chất lượng giáo dục tốt luôn là mục tiêu của mỗi giáo viên và của nhà trường"

V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

1. Các giải pháp chủ đạo:

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.

- Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

2.1.  Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động:

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của Ngành.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, cán bộ tổ Văn phòng, cán bộ đoàn thể.

2.2.  Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong Trường.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm trách vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ đoàn thể.

2.3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ :

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt, cán bộ, giáo viên trẻ, trách nhiệm, năng lực... bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh đầu vào để xác định các phương pháp dạy – học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

- Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng chuyên môn, các tổ trưởng chuyên môn và đội ngũ giáo viên.

 

2.5. Xây dựng cơ sở vật chất:

- Tham mưu với UBND xã, Phòng GD & ĐT đầu tư xây  cơ sơ vật chất trường học theo đúng tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

- Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường trong quản lý, thực hành chuyên môn và các hoạt động khác, cụ thể: Sử dụng thư điện tử, xây dựng WebSite, sử dụng phần mềm chuyên môn trong giảng dạy, quản lý. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường bước đầu qua hộp thư điện tử, kế đến là hệ thống nối mạng nội bộ và  website của Trường.

- Tranh thủ các dự án và sự tham mưu, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và Hội Cha mẹ học sinh, các nguồn lực bên ngoài để sửa chữa, xây dựng các công trình nhỏ trong khuôn viên trường như : đầu tư khu giáo dục thể chất, làm nhà để xe cho CBGV, hoàn thiện hệ thống sân bê tông, tường bao, nâng cấp cổng- biển trường; Sửa chữa nâng cấp khu vệ sinh học sinh …

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; TPT Đội; Bí thư Đoàn; Tổ chuyên môn, bộ phận tài vụ.

2.6. Lập dự toán kế hoạch - tài chính:

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với địa phương và hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ chủ chốt, Kế toán, Trưởng ban Hội CMHS.

2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá hình ảnh của nhà trường:

- Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường.

- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…

- Khuyến khích giáo  viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng và tổ văn phòng và tổ công nghệ thông tin.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể cho toàn trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án có liên quan đến  đơn vị.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động hàng năm và thực hiện kế hoạch chiến lược  theo từng giai đoạn phát triển của đơn vị.

2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và các bộ phận nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

3. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi; xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân với phương châm “ Nỗ lực của cá nhân là thành công của tập thể” và khẩu hiệu hành động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

 4. Trách nhiệm của học sinh:

- Ra sức rèn luyện đạo đức và năng lực học tập theo phương châm “Chăm ngoan -  Học giỏi’’ và khẩu hiệu hành động: “Kiên trì – Vượt khó – Vươn lên”.

- Tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề.

- Phấn đầu trở thành những người công dân tốt.

5. Trách nhiệm của phụ huynh và Hội cha mẹ học sinh

- Phối hợp với nhà trường, giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cốt lõi trong hệ thống giá trị của kế hoạch chiến lược.

- Hỗ trợ tinh thần, vật chất … giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của Kế hoạch chiến lược. 

          Trên  đây là toàn bộ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Vũ Vân giai đoạn 2012 – 2017 và tầm nhìn đến năm 2020. Đơn vị sẽ xây dựng lộ trình và cụ thể hóa thành chương trình hành động  phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của Ngành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017.                                                                 

                                                                        Vũ Vân ,Ngày 15 tháng 08 năm 2012

                                                                                    Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

\

PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD- ĐT

 

 

 

Tác giả: Đoàn Thị Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới